COUPDAYS

Kapatma tarihini kapsayan kupon dönemindeki gün sayısını döndürür.

Söz dizimi

COUPDAYS(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
kapatma Menkul kıymetin kapatma tarihi. Menkul kıymet kapatma tarihi, menkul kıymetin alıcıya verildiği çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
vade Menkul kıymetin vade tarihi. Vade tarihi, menkul kıymetin süresinin dolduğu tarihtir.
frequency Yıllık kupon ödemesi sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı yıllık için sıklık = 2; üç aylık için sıklık = 4.
temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Taban belirtilmemişse 0 olarak kabul edilir. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Taban parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Taban Gün sayısı tabanı
0 veya atlanmış ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Kapatma tarihini kapsayan kupon dönemindeki gün sayısı.

Açıklamalar

 • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür, 30 Aralık 1899’dan sonraki 39.448. gün olduğundan 1 Ocak 2008 39.448. gündür.

 • Kapatma tarihi, satın alan kişinin bono gibi bir kupon aldığı tarihtir. Vade tarihi, bononun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008’de 30 yıllık bir bononun verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alındığını varsayalım. Verilme tarihi 1 Ocak 2008, kapatma tarihi 1 Temmuz 2008 olurdu. Vade tarihi ise, verilme tarihi olan 1 Ocak 2008’den, 30 yıl sonraki tarih olan 1 Ocak 2038 olurdu.

 • kapatma ve vade, tamsayılara yuvarlanır.

 • sıklık ve taban, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • kapatma ve vade geçerli bir tarih değil.
  • kapatma ≥ vade.
  • sıklık 1, 2 veya 4 dışındaki herhangi bir sayıdır.
  • temel < 0 veya temel > 4.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
25-Oca-11 Kapatma tarihi
15-Kas-11 Vade tarihi
2 Altı aylık kupon (yukarıya bakın)
1 Gerçek/gerçek taban (yukarıya bakın)

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 COUPDAYS(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Yukarıdaki koşullara sahip bir bono için, kapatma tarihini kapsayan kupon dönemindeki gün sayısını döndürür.

[Value]
181