YIELDMAT

Vadesinde faiz ödeyen bir menkul kıymetin yıllık getirisini döndürür.

Söz dizimi

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
kapatma Menkul kıymetin kapatma tarihi. Menkul kıymet kapatma tarihi, menkul kıymetin alıcıya verildiği çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
vade Menkul kıymetin vade tarihi. Vade tarihi, menkul kıymetin süresinin dolduğu tarihtir.
veriliş Menkul kıymetin çıkış tarihi.
oran Menkul kıymetin çıkış tarihindeki faiz oranı.
pr Güvenliğin \100 ABD doları olan yüz değeri başına fiyatı.
temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Taban belirtilmemişse 0 olarak kabul edilir. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Taban parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Taban Gün sayısı tabanı
0 veya atlanmış ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Yıllık verim.

Açıklamalar

 • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür, 30 Aralık 1899’dan sonraki 39.448. gün olduğundan 1 Ocak 2008 39.448. gündür.

 • Kapatma tarihi, satın alan kişinin bono gibi bir kupon aldığı tarihtir. Vade tarihi, bononun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008’de 30 yıllık bir bononun verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alındığını varsayalım. Verilme tarihi 1 Ocak 2008, kapatma tarihi 1 Temmuz 2008 olurdu. Vade tarihi ise, verilme tarihi olan 1 Ocak 2008’den 30 yıl sonraki tarih olan 1 Ocak 2038 olurdu.

 • kapatma, vade ve veriliş tamsayılara yuvarlanır.

 • taban, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • kapanış, vade veya veriliş geçerli bir tarih değil.
  • vade kapatma >> sorunu karşılanmaz.
  • rate < 0.
  • pr ≤ 0.
  • temel < 0 veya temel > 4.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
15-Mar-08 Kapatma tarihi
3-Kas-08 Vade tarihi
8-Kas-07 Verilme tarihi
%6,25 Altı aylık kupon yüzdesi
100,0123 Fiyat
0 30/360 tabanı (yukarıya bakın)

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak bir menkul kıymetin verimini döndürür.

[Value]
0,0609543336915387