Dokumentacja usługi Azure Data Factory

Azure Data Factory to usługa ETL w chmurze platformy Azure do skalowanej w poziomie i bezserwerowej integracji i transformacji danych. Oferuje ona pozbawiony kodu interfejs użytkownika, który umożliwia intuicyjne tworzenie oraz zarządzanie i monitorowanie w jednym miejscu. W usłudze ADF można także uruchamiać z pełną zgodnością istniejące pakiety SSIS zmigrowane na platformę Azure metodą „lift-and-shift”. Środowisko uruchomieniowe SSIS Integration Runtime oferuje w pełni zarządzaną usługę, dzięki czemu nie musisz się martwić o zarządzanie infrastrukturą.