Overzicht van Azure Data Factory- en Azure Synapse Analytics-connector

VAN TOEPASSING OP: Azure Data Factory Azure Synapse Analytics

Azure Data Factory- en Azure Synapse Analytics-pijplijnen ondersteunen de volgende gegevensarchieven en -indelingen via de activiteiten Kopiëren, Gegevensstroom, Opzoeken, Metagegevens ophalen en Verwijderen. Klik op elk gegevensarchief voor meer informatie over de ondersteunde mogelijkheden en de bijbehorende configuraties.

Ondersteunde gegevensarchieven

Categorie Gegevensarchief Copy-activiteit (bron/sink) Toewijzings Gegevensstroom (bron/sink) Opzoekactiviteit Activiteit/ metagegevens ophalen Validatieactiviteit Activiteit verwijderen Beheerd privé-eindpunt
Azure Azure Blob Storage ✓/✓ ✓/✓ Opslagaccount V1 uitsluiten
  Azure Cognitive Search-index −/✓
  Azure Cosmos DB for NoSQL ✓/✓ ✓/✓
  Azure Cosmos DB voor MongoDB ✓/✓
  Azure Data Explorer ✓/✓ ✓/✓
  Azure Data Lake Storage Gen1 ✓/✓ ✓/✓
  Azure Data Lake Storage Gen2 ✓/✓ ✓/✓
  Azure Database for MariaDB ✓/−
  Azure Database for MySQL ✓/✓ ✓/✓
  Azure Database for PostgreSQL ✓/✓ ✓/✓
  Azure Databricks Delta Lake ✓/✓ ✓/✓ Delta-indeling gebruiken
  Azure Files ✓/✓ Opslagaccount V1 uitsluiten
  Azure SQL Database ✓/✓ ✓/✓
  Azure SQL Managed Instance ✓/✓ ✓/✓
Openbare preview
  Azure Synapse Analytics ✓/✓ ✓/✓
  Azure Table Storage ✓/✓ Opslagaccount V1 uitsluiten
Database Amazon RDS voor Oracle ✓/−
  Amazon RDS voor SQL Server ✓/−
  Amazon Redshift ✓/−
  DB2 ✓/−
  Drill ✓/−
  Google BigQuery ✓/−
  Greenplum ✓/−
  HBase ✓/−
  Hive ✓/− ✓/−
  Apache Impala ✓/−
  Informix ✓/✓
  MariaDB ✓/−
  Microsoft Access ✓/✓
  MySQL ✓/−
  Netezza ✓/−
  Oracle ✓/✓
  Phoenix ✓/−
  PostgreSQL ✓/−
  Presto (preview) ✓/−
  SAP Business Warehouse Open Hub ✓/−
  SAP Business Warehouse via MDX ✓/−
  SAP HANA ✓/✓
  SAP-tabel ✓/−
  Snowflake ✓/✓ ✓/✓
  Spark ✓/−
  SQL Server ✓/✓ ✓/✓ Beheerde VNET gebruiken
  Sybase ✓/−
  Teradata ✓/−
  Vertica ✓/−
NoSQL Cassandra ✓/−
  Couchbase (preview) ✓/−
  MongoDB ✓/✓
  MongoDB Atlas ✓/✓
File Amazon S3 ✓/− ✓/−
  Amazon S3-compatibele opslag ✓/−
  Bestandssysteem ✓/✓
  FTP ✓/−
  Google Cloud Storage ✓/−
  HDFS ✓/−
  Oracle Cloud Storage ✓/−
  SFTP ✓/✓ ✓/✓
Algemeen protocol Algemene HTTP ✓/−
  Algemene OData ✓/−
  Algemene ODBC ✓/✓
  Algemene REST ✓/✓ ✓/✓
Services en apps Amazon Marketplace Web Service ✓/−
  Appfiguren (preview) ✓/-
  Asana (preview) ✓/−
  Concur (preview) ✓/−
  data.world (preview) ✓/−
  Dataverse ✓/✓ ✓/✓
  Dynamics 365 ✓/✓ ✓/✓
  Dynamics AX ✓/−
  Dynamics CRM ✓/✓ ✓/✓
  GitHub Naslaginformatie over Common Data Model-entiteiten
  Google AdWords ✓/−
  Google Sheets (preview) ✓/−
  HubSpot (preview) ✓/−
  Jira ✓/−
  Magento (preview) ✓/−
  Marketo (preview) ✓/−
  Microsoft 365 ✓/− ✓/−
  Oracle Eloqua (preview) ✓/−
  Oracle Responsys (preview) ✓/−
  Oracle Service Cloud (preview) ✓/−
  Paypal (preview) ✓/−
  Quickbase (preview) ✓/−
  QuickBooks (preview) ✓/−
  Salesforce ✓/✓
  Salesforce Service Cloud ✓/✓
  Salesforce Marketing Cloud ✓/−
  SAP Cloud for Customer (C4C) ✓/✓
  SAP ECC ✓/−
  ServiceNow ✓/−
SharePoint Online-lijst ✓/−
  Shopify (preview) ✓/−
  Smartsheet (preview) ✓/−
  Square (preview) ✓/−
  TeamDesk (preview) ✓/−
  Twilio (preview) ✓/−
  Webtabel (HTML-tabel) ✓/−
  Xero ✓/−
  Zendesk (preview) ✓/−
  Zoho (preview) ✓/−

Notitie

Als er een connector is gemarkeerd als preview, kunt u deze uitproberen en ons naderhand feedback geven. Neem contact op met de ondersteuning van Azure als u een afhankelijkheid van preview-connectors wilt opnemen in uw oplossing.

Integreren met meer gegevensarchieven

Azure Data Factory- en Synapse-pijplijnen kunnen een bredere set gegevensarchieven bereiken dan de bovenstaande lijst. Als u gegevens wilt verplaatsen naar/uit een gegevensarchief dat niet in de lijst met ingebouwde serviceconnectors staat, zijn hier enkele uitbreidbare opties:

Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund. Raadpleeg elk artikel voor op indeling gebaseerde instellingen.

Volgende stappen