Vad är Azure Backup-tjänsten?

Azure Backup tillhandahåller enkla, säkra och kostnadseffektiva lösningar för att säkerhetskopiera dina data och återställa dem från Microsoft Azure-molnet.

Vad kan jag säkerhetskopiera?

översikt över Azure Backup

Varför bör jag använda Azure Backup?

Azure Backup ger följande viktiga fördelar:

 • Avlasta lokal säkerhetskopiering: Azure Backup erbjuder en enkel lösning för att säkerhetskopiera dina lokala resurser till molnet. Du får både kort- och långsiktig kvarhållning av säkerhetskopior utan att behöva distribuera komplexa lokala lösningar.
 • Säkerhetskopiera virtuella Azure IaaS-datorer: Azure Backup tillhandahåller oberoende och isolerade säkerhetskopior för att skydda mot oavsiktlig destruktion av ursprungliga data. Säkerhetskopior lagras i ett Recovery Services-valv med inbyggd hantering av återställningspunkter. Konfiguration och skalbarhet är enkla, säkerhetskopior är optimerade och du kan enkelt återställa efter behov.
 • Enkel skalning – Azure Backup använder Azure-molnets underliggande kraft och obegränsade storlek för att tillhandahålla hög tillgänglighet – utan underhåll och omkostnad för övervakning.
 • Få obegränsad dataöverföring: Azure Backup begränsar inte mängden inkommande eller utgående data som du överför eller debiterar för de data som överförs.
  • Utgående data syftar på data som överförs från ett Recovery Services-valv under en återställningsåtgärd.
  • Om du utför en inledande offlinesäkerhetskopia med hjälp av Azure Import/Export-tjänsten för att importera stora mängder data, finns det en kostnad som är associerad med inkommande data. Läs mer.
 • Skydda data: Azure Backup tillhandahåller lösningar för att skydda data under överföring och i vila.
 • Centraliserad övervakning och hantering: Azure Backup tillhandahåller inbyggda funktioner för övervakning och aviseringar i ett Recovery Services-valv. Dessa funktioner är tillgängliga utan ytterligare hanteringsinfrastruktur. Du kan också öka omfattningen av din övervakning och rapportering med hjälp av Azure Monitor.
 • Hämta appkonsekventa säkerhetskopior: En programkonsekvent säkerhetskopiering innebär att en återställningspunkt har alla data som krävs för att återställa säkerhetskopian. Azure Backup tillhandahåller programkonsekventa säkerhetskopior, vilket säkerställer att ytterligare korrigeringar inte krävs för att återställa data. Återställning av konsekventa programdata minskar tiden för återställning, så att du snabbt kan återgå till körläge.
 • Behåll kort- och långsiktiga data: Du kan använda Recovery Services-valv för kortsiktig och långsiktig datakvarhållning.
 • Automatisk lagringshantering – hybridmiljöer kräver ofta heterogen lagring – vissa lokalt och vissa i molnet. Med Azure Backup kostar det inte att använda lokala lagringsenheter. Azure Backup allokerar och hanterar lagringen av säkerhetskopiorna automatiskt och tillämpar en modell där du betalar baserat på din användning. Så du betalar bara för det lagringsutrymme du använder. Läs mer om prissättning.
 • Flera lagringsalternativ – Azure Backup erbjuder tre typer av replikering för att hålla din lagring/dina data högtillgängliga.
  • Lokalt redundant lagring (LRS) replikerar dina data tre gånger (det skapas tre kopior av dina data) i en lagringsskalningsenhet i ett datacenter. Alla datakopior finns i samma region. LRS är ett billigt alternativ för att skydda dina data mot fel i den lokala maskinvaran.
  • Geo-redundant lagring (GRS) är standardalternativet och det som rekommenderas vid replikering. GRS replikerar dina data till en sekundär region (hundratals mil bort från den primära platsen för datakällan). GRS kostar mer än LRS, men GRS ger en högre hållbarhetsnivå för dina data, även om det uppstår ett regionalt avbrott.
  • Zonredundant lagring (ZRS) replikerar dina data i tillgänglighetszoner, vilket garanterar datahemvist och återhämtning i samma region. ZRS har ingen stilleståndstid. Därför kan dina kritiska arbetsbelastningar som kräver datahemvist och som inte får ha någon stilleståndstid säkerhetskopieras i ZRS.

Hur Azure Backup skyddar mot utpressningstrojaner?

Azure Backup skyddar dina kritiska affärssystem och säkerhetskopieringsdata mot en utpressningstrojanattack genom att implementera förebyggande åtgärder och tillhandahålla verktyg som skyddar din organisation från varje steg som angripare vidtar för att infiltrera dina system. Det ger säkerhet för din säkerhetskopieringsmiljö, både när dina data överförs och i vila. Läs mer

Nästa steg