Power BI’da raporlar ve panolar oluşturma - belgeler

Power BI belgeleri raporlar, panolar, ölçümler ve sayfalandırılmış raporlar oluşturmaya yönelik uzman bilgileri sağlar.