Azure-dokumentation

Lär dig att skapa och hantera kraftfulla program med Microsoft Azure-molntjänster. Hämta dokumentation, exempelkod, självstudier med mera.

Bläddra bland Azure-produkter

Alla nätverkstjänster

Tillhandahålla anslutning till dina resurser i Azure, leverera och skydda program och skydda nätverket.

Alla nätverkstjänster
Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, sortera och tagga ansikten i foton

Ansikte
API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

API Apps
API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

API Management
App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

App Configuration
App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

App Service
Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Application Gateway
Arkivlagring

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används

Arkivlagring
ARM-mallar

Leverera infrastruktur som kod för alla dina Azure-resurser med hjälp av Resource Manager

ARM-mallar
Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Automation
Avancerad läsare

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Avancerad läsare
Avere vFXT för Azure

Kör högpresterande och filbaserade arbetsbelastningar i molnet

Avere vFXT för Azure
Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Azure Advisor
Azure AI Bot Service

Intelligent, serverfri bot-tjänst som kan byggas ut på begäran

Azure AI Bot Service
Azure AI Video Indexer

Få tillgång till information i video

Azure AI Video Indexer
Azure AI-sökning

AI-baserad molnsökningstjänst för utveckling av mobil- och webbappar

Azure AI-sökning
Azure AI-tjänster

Skapa banbrytande, marknadsklara, ansvarsfulla program för din organisation med AI

Azure AI-tjänster
Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

Azure Analysis Services
Azure API for FHIR

Skapa och distribuera enkelt en FHIR-tjänst för hälsodatalösningar och samverkan

Azure API for FHIR
Azure Arc

Få ut Azure-tjänster och -hantering till all infrastruktur

Azure Arc
Azure Artifacts

Skapa, var värd för och dela paket med teamet

Azure Artifacts
Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Azure Backup
Azure Blueprints (förhandsversion)

Möjliggör snabbt upprepningsbart skapande av reglerade miljöer

Azure Blueprints (förhandsversion)
Azure Cache for Redis

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

Azure Cache for Redis
Azure Chaos Studio

Förbättra programmets återhämtningsförmåga genom att introducera fel och simulera avbrott

Azure Chaos Studio
Azure Cloud Shell

Effektivisera Azure-administrationen med ett webbläsarbaserat skal

Azure Cloud Shell
Azure Communication Services

Skapa avancerade kommunikationslösningar med samma säkra plattform som används av Microsoft Teams

Azure Communication Services
Azure Communications Gateway

Anslut snabbt dina fasta och mobila nätverk med Microsoft Teams

Azure Communications Gateway
Azure Compute Fleet (förhandsversion)

Etablera och hantera enkelt Azure-beräkningskapacitet i stor skala

Azure Compute Fleet (förhandsversion)
Azure Container Apps

Skapa och distribuera moderna appar och mikrotjänster med serverlösa containrar

Azure Container Apps
Azure Container Storage

Hantera beständiga volymer för tillståndskänsliga containerprogram

Azure Container Storage
Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure Cosmos DB
Azure CycleCloud

Skapa, hantera, använda och optimera HPC och stora beräkningskluster i valfri skala

Azure CycleCloud
Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Azure Data Lake Storage
Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer

Azure Data Share
Azure Data Studio

Ett lätt redigeringsprogram som kan köra frågor på serverlösa SQL-pooler och visa/spara resultat som en text-, JSON- eller Excel-fil.

Azure Data Studio
Azure Database for MySQL

Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for PostgreSQL
Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Azure Database Migration Service
Azure Databricks

En snabb, enkel och gemensam Apache Spark-baserad analysplattform

Azure Databricks
Azure DDoS-skydd

Skydda dina program mot DDoS-attacker (Distributed Denial of Service)

Azure DDoS-skydd
Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk server som är värd för dina virtuella Azure-datorer som kör Windows och Linux

Azure Dedicated Host
Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure DevOps
Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Azure DevTest Labs
Azure Digital Twins

Skapa nästa generation IoT-lösningar för rumslig intelligens

Azure Digital Twins
Azure DNS

Använd Azure som värd för din DNS-domän

Azure DNS
Azure Elastic SAN

Elastic SAN är en molnbaserad SAN-tjänst (Storage Area Network) som bygger på Azure. Få åtkomst till en upplevelse från slutpunkt till slutpunkt som ditt lokala SAN.

Azure Elastic SAN
Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure ExpressRoute
Azure Files

Enkla, säkra och serverlösa molnbaserade filresurser i företagsklass

Azure Files
Azure Firewall

Inbyggda brandväggsfunktioner med inbyggd hög tillgänglighet och obegränsad skalbarhet i molnet helt utan underhåll

Azure Firewall
Azure Fluid Relay

Lägg enkelt till samarbetsupplevelser i realtid i dina appar med Dinamična platforma

Azure Fluid Relay
Azure Front Door

Skalbar, säkerhetsförbättrad leveranspunkt för globala, mikrotjänstbaserade webbprogram

Azure Front Door
Azure Front Door och Content Delivery Network (CDN)

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Azure Front Door och Content Delivery Network (CDN)
Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Azure Functions
Azure FXT Edge Filer

Optimeringslösning för hybridlagring i HPC-miljöer

Azure FXT Edge Filer
Azure Health Data Services

En enhetlig lösning som hjälper till att skydda och kombinera hälsodata i molnet och genererar hälsoinsikter med analyser

Azure Health Data Services
Azure HPC Cache

Filcachelagring för databehandling med höga prestanda (HPC)

Azure HPC Cache
Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – när som helst och var som helst

Azure Information Protection
Azure IoT

En samling Microsoft-hanterade moln- och gränstjänster som ansluter, övervakar och kontrollerar miljarder IoT-tillgångar.

Azure IoT
Azure IoT Central

Påskynda skapandet av IoT-lösningar

Azure IoT Central
Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Azure IoT Edge
Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Azure IoT Hub
Azure IoT-åtgärder (förhandsversion)

Låsa upp insikter för intelligenta lokala åtgärder och global synlighet

Azure IoT-åtgärder (förhandsversion)
Azure Kubernetes Fleet Manager (Fleet)

Aktivera scenarier med flera kluster och i stor skala för Azure Kubernetes Service-kluster

Azure Kubernetes Fleet Manager (Fleet)
Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Kubernetes Service Edge Essentials

En lokal Kubernetes-implementering av Azure Kubernetes Service (AKS) som automatiserar körning av containerbaserade program i stor skala

Azure Kubernetes Service Edge Essentials
Azure Lab Services

Konfigurera labb för klassrum, kostnadsfria utvärderingsversioner, utveckling, testning och andra scenarier

Azure Lab Services
Azure Lab Services

Konfigurera virtuella labb för klasser, utbildning, hackathons och andra relaterade scenarier

Azure Lab Services
Azure Lighthouse

Hjälper tjänstleverantörer att hantera kunder i stor skala och med precision

Azure Lighthouse
Azure Load Testing

Generera högskalig belastning och identifiera flaskhalsar i prestanda

Azure Load Testing
Azure Machine Learning

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Azure Machine Learning
Azure Managed Applications

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden

Azure Managed Applications
Azure Managed Grafana

Distribuera Grafana-instrumentpaneler som en fullständigt hanterad Azure-tjänst

Azure Managed Grafana
Azure Managed Instance för Apache Cassandra

Automatisera distribution och skalning för hanterade Apache Cassandra-datacenter med öppen källkod

Azure Managed Instance för Apache Cassandra
Azure Managed Lustre

Ett fullständigt hanterat, molnbaserat parallellt filsystem som gör det möjligt för kunder att köra sina HPC-arbetsbelastningar (databehandling med höga prestanda) i molnet

Azure Managed Lustre
Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Azure Maps
Azure Media Player

En spelare för alla uppspelningsbehov

Azure Media Player
Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Azure Migrate
Azure Monitor

Fullständig överskådlighet över ditt program, din infrastruktur och ditt nätverk

Azure Monitor
Azure NetApp Files

Azure-filresurser i företagsklass med NetApp

Azure NetApp Files
Azure Network Function Manager

Utöka Azure-hanteringen för distribution av 5G- och SD-WAN-nätverksfunktioner på gränsenheter

Azure Network Function Manager
Azure Open Datasets

En molnplattform för att förvara och dela utvalda datamängder som gör att du snabbare kan utveckla maskininlärningsmodeller

Azure Open Datasets
Azure OpenAI Service

Tillämpa avancerade kodnings- och språkmodeller på olika användningsfall

Azure OpenAI Service
Azure Operator Insights

Analysera nätverksdata från flera källor

Azure Operator Insights
Azure Operator Nexus

Skapa dina verksamhetskritiska mobilnätverk med en hybridmolnplattform i operatörsklass

Azure Operator Nexus
Azure Operator Service Manager

Hantera nätverkstjänster på hybridmolnwebbplatser

Azure Operator Service Manager
Azure Orbital Ground Station

Satellitplatsstation och schemaläggning av tjänster för snabb nedlänkning av data

Azure Orbital Ground Station
Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Azure Policy
Azure Private 5G Core

Snabbt distribuera och hantera privata 5G-nätverk på företagsgränsen

Azure Private 5G Core
Azure Private Link

Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk

Azure Private Link
Azure Quantum (förhandsversion)

Se vad du kan göra med kvantberäkning i Azure

Azure Quantum (förhandsversion)
Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs i samarbete med Red Hat

Azure Red Hat OpenShift
Azure Remote Rendering

Rendera interaktivt 3D-innehåll av hög kvalitet och strömma det till dina enheter i realtid

Azure Remote Rendering
Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Azure Resource Manager
Azure Service Health

Få personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Azure Service Health
Azure SignalR Service

Lägg enkelt till webbfunktioner i realtid

Azure SignalR Service
Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Azure Site Recovery
Azure Sphere

Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet

Azure Sphere
Azure Spring Apps

En fullständigt hanterad Spring Cloud-tjänst som skapats och drivs med Pivotal

Azure Spring Apps
Azure SQL

Modern SQL-familj för migrering och appmodernisering

Azure SQL
Azure SQL Database

Hanterad intelligent SQL i molnet

Azure SQL Database
Azure SQL Edge

Edge-optimerad datamotor med inbyggd AI och minimalt fotavtryck

Azure SQL Edge
Azure SQL Managed Instance

Hanterad, alltid uppdaterad SQL-instans i molnet

Azure SQL Managed Instance
Azure Stack

Skapa och kör innovativa hybridprogram över molngränser

Azure Stack
Azure Stack Edge

En Azure-hanterad apparat som tar Azures beräkning, lagring och information ut till kanten

Azure Stack Edge
Azure Stack HCI

Integrera hyperkonvergerad infrastruktur med Azure och hybrid-tjänster för att köra virtuella arbetsbelastningar lokalt

Azure Stack HCI
Azure Stack Hub

Azure Stack Hub säljs som ett integrerat maskinvarusystem med förinstallerad programvara på verifierad maskinvara

Azure Stack Hub
Azure Stream Analytics

Realtidsanalys för dataströmmar som rör sig snabbt från program och enheter

Azure Stream Analytics
Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst som ger snabbare insikter

Azure Synapse Analytics
Azure Test Plans

Testa och leverera säkert med ett manuellt och undersökande hjälpmedel för testning

Azure Test Plans
Azure Time Series Insights

Utforska och analysera tidsseriedata från IoT-enheter

Azure Time Series Insights
Azure Update Manager

Hantera uppdateringar och efterlevnad i stor skala centralt

Azure Update Manager
Azure Virtual Desktop

Den bästa virtuella skrivbordsupplevelsen som levereras på Azure

Azure Virtual Desktop
Azure VMware Solution

Kör dina VMware-arbetsbelastningar internt på Azure

Azure VMware Solution
Azure Web PubSub

Skapa enkelt webbprogram för realtidsmeddelanden med WebSockets och publicera/prenumerera-mönstret

Azure Web PubSub
Azure-databas för MariaDB

Hanterad MariaDB-databastjänst för apputvecklare

Azure-databas för MariaDB
Azure-distributionsmiljöer

Snabbt starta appinfrastrukturmiljöer med projektbaserade mallar

Azure-distributionsmiljöer
Azure-lagringsplatser

Få obegränsade och molnbaserade privata Git-lagringsplatser för projektet

Azure-lagringsplatser
Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Azure-pipelines
Azure-resursflyttare

Förenkla hur du flyttar flera resurser mellan Azure-regioner

Azure-resursflyttare
Azure-tavlor

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team

Azure-tavlor
Batch

Jobbschemaläggning och beräkningshantering i molnskala

Batch
Blob Storage

REST-baserad objektlagring för ostrukturerade data

Blob Storage
Brandvägg för webbaserade program

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Brandvägg för webbaserade program
Cloud Services

Skapa högtillgängliga, oändligt skalbara molnprogram och API:er

Cloud Services
Container Instances

Kör enkelt containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Container Instances
Container Registry

Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Container Registry
Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Content Protection
Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller med visuellt innehåll för ditt unika användarfall

Custom Vision
Data Box

Apparater och lösningar för dataöverföring till Azure

Data Box
Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Data Catalog
Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Data Factory
Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Data Lake Analytics
Data Science Virtual Machine

Detaljerad, förkonfigurerad miljö för AI-utveckling

Data Science Virtual Machine
Dedikerad HSM i Azure

Hantera säkerhetsmoduler för maskinvara som du använder i molnet

Dedikerad HSM i Azure
Direktuppspelning live och på begäran

Leverera innehåll till i stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Direktuppspelning live och på begäran
Disklagring

Blocklagring med hög prestanda och hög pålitlighet för virtuella Azure-datorer

Disklagring
Dokumentinformation

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Dokumentinformation
Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

Encoding
Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i omfattande skala

Event Grid
Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Event Hubs
Fästpunkter för objekt (förhandsversion)

Justera och fäst 3D-innehåll automatiskt till objekt i den fysiska världen

Fästpunkter för objekt (förhandsversion)
GitHub-åtgärder för Azure

Bygga, testa och distribuera en app från GitHub till Azure

GitHub-åtgärder för Azure
HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, Hbase och Storm-kluster i molnet

HDInsight
HDInsight på AKS

Distribuera Apache Spark-, Apache Flink- och Trino-arbetsbelastningar utan att hantera och övervaka containrar

HDInsight på AKS
Health Bot

En hanterad tjänst som är avsedd för utveckling av virtuella sjukvårdsassistenter.

Health Bot
Innehållssäkerhet

Använda AI för att övervaka text- och bildinnehåll för säkerhet

Innehållssäkerhet
Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

Key Vault
Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Kinect DK
Konfidentiellt azure-transaktionsregister

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis

Konfidentiellt azure-transaktionsregister
Kostnadshantering + fakturering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Kostnadshantering + fakturering
Load Balancer

Leverera hög tillgänglighet och nätverksprestanda till dina program

Load Balancer
Log Analytics

Fullständig överskådlighet över ditt program, din infrastruktur och ditt nätverk

Log Analytics
Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Logic Apps
Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i olika skalor

Media Services
Microsoft Azure-portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda enhetlig konsol

Microsoft Azure-portal
Microsoft Copilot i Azure (förhandsversion)

Förenkla drift och hantering från moln till gräns med en AI-följeslagare

Microsoft Copilot i Azure (förhandsversion)
Microsoft Defender for Cloud

Hantering av säkerhetsstatus och avancerat skydd mot hot i Azure, hybridarbetsbelastningar och arbetsbelastningar med flera moln

Microsoft Defender for Cloud
Microsoft Defender för extern hantering av attackytan

Skydda den digitala upplevelsen genom att upptäcka alla internetexponerade resurser

Microsoft Defender för extern hantering av attackytan
Microsoft Defender for IoT

Kontinuerlig tillgångshantering och hotidentifiering för både ohanterade och hanterade IoT/OT-enheter

Microsoft Defender for IoT
Microsoft Dev Box

Effektivisera utvecklingen med säkra, färdiga arbetsstationer i molnet

Microsoft Dev Box
Microsoft Entra Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Microsoft Entra Domain Services
Microsoft Entra External ID

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Microsoft Entra External ID
Microsoft Entra ID

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Microsoft Entra ID
Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

Microsoft Genomics
Microsoft Purview

Maximera affärsvärdet med enhetlig datastyrning

Microsoft Purview
Microsoft Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Microsoft Sentinel
NAT Gateway

Tillhandahålla mycket tillförlitlig, säker och skalbar utgående anslutning till Internet

NAT Gateway
Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Notification Hubs
Öppna Azure-datautforskaren

Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning

Öppna Azure-datautforskaren
Översättare

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Översättare
Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Power BI Embedded
Programinsikter

Fullständig överskådlighet över ditt program, din infrastruktur och ditt nätverk

Programinsikter
Queue Storage

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Queue Storage
Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Service Bus
Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och styr containrar i Windows eller Linux

Service Fabric
Spatial Anchors

Skapa rumsligt medvetna Mixed Reality-upplevelser för flera användare

Spatial Anchors
Språk

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Språk
SQL Server på virtuella datorer

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SQL Server på virtuella datorer
Static Web Apps

En modern webbapptjänst som erbjuder effektiv utveckling med en fullständig stack, från källkod till global hög tillgänglighet

Static Web Apps
Storage

Hållbar, högtillgänglig och massivt skalbar molnlagring

Storage
Storage Explorer

Visa och interagera med Azure Storage-resurser

Storage Explorer
StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

StorSimple
Table Storage

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Table Storage
Tal

Tal till text, text till tal, översättning och talarigenkänning

Tal
Virtual Machine Scale Sets

Hantera och skala upp till tusentals virtuella Linux- och Windows-datorer

Virtual Machine Scale Sets
Virtual Machines

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat, Windows med mera

Virtual Machines
Virtual Network

Etablera privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Virtual Network
Virtuella Spot-datorer i Azure

Utnyttja oanvänd beräkningskapacitet med stora rabatter för att köra arbetsbelastningar som kan avbrytas

Virtuella Spot-datorer i Azure
Virtuellt WAN

Microsoft-hanterad nav och eker-tjänst för anslutning och säkerhet

Virtuellt WAN
Visual Studio

En kraftfull och flexibel miljö för programutveckling i molnet

Visual Studio
Visual Studio App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina mobil- och skrivbordsappar kontinuerligt

Visual Studio App Center
Visual Studio-koden

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling

Visual Studio-koden
Visuellt innehåll

Hämta användbar information från bilder

Visuellt innehåll
VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

VPN Gateway
Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containerbaserade webbappar som kan skalas med företaget

Web App for Containers
Web Apps

Skapa och distribuera affärskritiska webbappar snabbt och efter behov

Web Apps
Windows 10 IoT Core Services

Långsiktigt operativsystemsstöd och tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa

Windows 10 IoT Core Services
Windows för IoT

Skapa intelligenta gränslösningar med utvecklarverktyg i världsklass, långsiktig support och säkerhet i företagsklass

Windows för IoT
Xamarin

Snabbare framtagning av mobilappar med molnstöd

Xamarin

Azure-moln

Azure Government

Ett dedikerat moln för amerikanska myndigheter och deras partner.

Partnerlösningar

Azure Native ISV Services

Integrerade partnerlösningar som du kan använda i Azure för att förbättra din molninfrastruktur.